Assalammu’alaikum

Selamat datang di rumah kami yang sederhana.

Di rumah ini, kami terus berusaha berkarya sepenuh hati.

Kenyamanan Jenengan, para tamu ialah idaman.

Manfaat dari tiap suguhan kami, menjadi benih kebahagian.

Saya Awang Ardhiansyah, pemilih Rumah,

Memberi salam hangat, semoga hari-hari Panjenengan semua dipenuhi kesenangan.